21-12-03

Wachten op Godot ?

Nog altijd wacht ik, samen met Librarian, op het antwoord op de laatste vraag. De nieuwsgierigheid van de lezer dient nu al een aantal dagen bedwongen te worden. Hopelijk komt aan dit lijden volgende werkweek een einde.

01:50 Gepost door Morgaine | Permalink | Commentaren (17) |  Facebook |

Commentaren

... Gezien uw vriendelijkheid om mij op de hoofdpagina van skynet te krijgen, zonder succes blijft (vraag me trouwens af dat ik die eer wel zou aankunnen), stel ik voor een poging te wagen met deze blog. Misschien kunnen we de eer dan delen.

Gepost door: OOK | 21-12-03

Aangezien dit bericht de heer Librarian aanbelangt en zijn zaak een nobele is, lijkt het me wel geoorloofd om op slinkse wijze door te proberen dringen tot de top ...

Gepost door: Morgaine | 21-12-03

... Misschien moeten we in dat opzicht eerder stoppen met commentaar databases vol te schrijven op skynet, gezien de getroffen heer nu juist op plaats 1 staat in die lijst (en op plaats vier en vijf, nog een bug dunkt me en misschien inspiratie voor een post).
U blijkt intussen de vriendelijkheid zelf te zijn deze nacht, hopelijk tast het jouw critische geest niet aan. (is trouwens een retorische opmerking daar ik er zelf niet in geloof :))

Gepost door: OOK | 21-12-03

Hoewel het altijd aardig is de naam Librarian te zien in de top, gaat het om de boodschap en niet om de naam. Het bericht waarin de heer Librarian lezers op de hoogte bracht van de stand van zaken en waarin hij mededeelde dat hij nog op het antwoord op de laatste vraag wachtte, is ondertussen in zijn blog immers al wat naar beneden gezakt.

Voorkomen moet worden dat het spreekwoord 'uit het oog, uit het hart' van toepassing kan worden.

Aangezien ik ten volle vertrouw op de sterkte van mijn kritische geest, zal ik nog een factor toevoegen die van invloed schijnt te zijn op het kritisch vermogen van de mens, en schenk ik mij een glas Jameson wiskey in, u ook een glaasje?

Gepost door: Morgaine | 21-12-03

Hoewel altijd in voor een lekkere bug lijkt de bug waaraan u refereert, geen bug te zijn. Het gaat namelijk niet om de blog op zich, edoch om de verschillende berichten. De heer Librarian staat dus momenteel met maar liefst drie verschillende berichten in de top.

Gepost door: Morgaine | 21-12-03

... Tuurlijk ga ik met graagte in op je aanbod om samen het glas te heffen. Dat dit gebeuren nu de kritische geest aanscherpt of niet laat ik hier even in het midden, men slaat nooit een glas whiskey af (of moet ik zeggen, ik slaag...).
Blijkt dat het stijgen van deze blog in de top inderdaad beter loopt dan onze eerdere pogingen elders.

Gepost door: OOK | 21-12-03

Wilt u ijsblokjes bij uw whiskey ? (gelieve er rekening mee te houden dat dit een strikvraag is)

Mits deze blog de bocht niet uitvliegt gezien het pijlsnelle tempo waarmee de top beklommen wordt, zal binnen zeer afzienbare tijd de naam Morgaine bovenaan de lijst prijken. Tijdelijk dan toch.

Gepost door: Morgaine | 21-12-03

... Aangezien het door U aangeboden glas reeds meer dan twintig minuten geleden is, wens ik geen extra tijd te verspillen door te wachten op ijs.

Dit geheel ter zijde want ik heb de eer hier het achste bericht te plaatsen wat voldoende moet zijn om op gelijke hoogte te komen. Aan U dus de eer om definitief door te stoten naar het hoogst bereikbare in de top.

Jouw opmerking op mijn bugmelding lijkt me overigens de reden waarom het elders niet lukte. De reacties aldaar hadden plaats op een bericht van nu reeds eergisteren en als titel van die top staat er oa. 'vandaag'. Mijns inzien zou het echter beter zijn de reacties samen te tellen per dag en niet per bericht.

Gepost door: OOK | 21-12-03

Uw reactie was dan ook eerder traag maar als ik het goed voorheb, zou u op zich wel ijs geprefereerd hebben ...

Wanneer er staat 'Meeste commentaren vandaag' dan is dat precies wat ik versta: de meeste commentaren vandaag. Niet de meeste commentaren op een vandaag gepost bericht.

Gepost door: Morgaine | 21-12-03

... Vergeef me mijn traagheid, maar als aanhanger van het pure zou ook zonder die traagheid mijn whiskey dat ijs moeten ontberen.

En inderdaad er staat meeste commentaren vandaag en niet meeste commentaren op een vandaag geplaatst bericht, maar juist omwille van deze nuance is het dan ook onlogisch dat dit systeem werkt op een per bericht basis.

Laten we ondertussen de goede zaak niet uit het oog verliezen en met tevredenheid neerkijken op de behaalde eerste plaats.

Gepost door: OOK | 21-12-03

Dan toch een goed antwoord, gefeliciteerd. Een interessante woordkeuze overigens: neerkijken op, in plaats van bijvoorbeeld opkijken naar of terugkijken op ...

Gepost door: Morgaine | 21-12-03

... AH, mijn woordkeuze is U duidelijk niet ontgaan.

Vergeef me nu dat, na het slagen in onze opzet, ik U alleen laat in deze nacht van ontij. Ik heb nog een aantal zaken af te handelen maar zal zeker in de toekomst (zoniet later in deze nacht) nog de nodige bezoeken brengen aan deze blog.
Ik hoop dat men u tegen dan niet zal doodknuffelen want het aantal blijft de pan uitswingen.

Het was leuk U gezelschap te houden op deze ongebruikelijke manier (via reacties) maar misschien zetten we ooit onze gesprekken verder op een forum of media.

met vriendelijke groet,

het OOKbeest

Gepost door: OOK | 21-12-03

... op een ANDER forum of media.

Gepost door: OOK | 21-12-03

De maker van het olijke script had beter een beperking ingesteld, bijvoorbeeld slechts één knuffel per IP adres per uur ... maar ik zal mijn best doen me niet te laten versmachten.

Bij deze wens ik u een vlotte afhandeling van uw zaken en tot een volgende keer.

Gepost door: Morgaine | 21-12-03

Zeg jongens... ... voor zulke dingen bestaan er chat-fora en -boxen voldoende hoor. Dit reactieformulier lijkt me niet de aangewezen methode om on line gesprekjes te voeren. Morgaine: misschien ook BoldChat installeren?

Ik zal trouwens eens de statistieken van Skynet Blogs moeten bekijken, want al die hetze rond mijn kijkcijfers was me even ontgaan. Kan je nagaan hoe belangrijk ik die dingen zelf vind :-)

Gepost door: Librarian | 21-12-03

Geachte heer Librarian hier gaat u mijns inziens toch even in de fout. Het is natuurlijk uw volste recht om de uitwisseling van woorden alhier maar niks te vinden. U gaat echter een stap te ver om mij te willen voorschrijven waarvoor ik de commentaarmogelijkheid al dan niet dien te gebruiken.

De zaak zou anders liggen indien ik op uw blog de commentaren zou komen 'vervuilen' (zoals u dat vermoedelijk zult noemen) Dan en slechts dan heeft u het recht mij of anderen te berispen en commentaren te deleten.

Verder denk ik dat u ook uw woordkeuze dient te herzien. Hetze is bij mijn weten lastercampagne en in deze context zie ik niet in hoe dit woord op een correcte manier gebruikt zou kunnen worden.

Tenslotte denk ik dat u op het moment van schrijven weinig zin voor ironie had. Maar goed.

Gepost door: Morgaine | 21-12-03

Geachte heer Librarian (2) Je hebt gelijk. Mea culpa.

Gepost door: Librarian | 22-12-03

De commentaren zijn gesloten.